Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 2009