Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου απορροφούμενων εταιρειών