Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.