Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2009