Δελτία Τύπου

 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 2010
 • Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2010
 • Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2011
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2011
 • Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω reverse split των μετοχών της εταιρείας
 • Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
 • Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου απορροφηθήσας εταιρείας
 • Γνωστοποίηση αλλαγής εσωτερικού ελεγκτή
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2011
 • Αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A' Εξαμήνου 2011
 • Προαναγγελία εκποίησης μετοχών από κλασματικά υπόλοιπα
 • Ανακοίνωση ολοκλήρωσης εκποίησης κλασματικών υπολοίπων μετοχών μετά από reserve split
 • Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2005
 • Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2011
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2011
 • Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιεύματος του τύπου