Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω reverse split των μετοχών της εταιρείας