Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιεύματος του τύπου