Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου απορροφηθήσας εταιρείας