Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννιαμήνου 2011