Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου