Προαναγγελία εκποίησης μετοχών από κλασματικά υπόλοιπα