Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 2011