Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτ