Συμμετοχή της εταιρείας στους ανοικτούς διαγωνισμούς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του