Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στoν Όμιλο