Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2013