Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής