Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου χρήσης 2013