Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2012