Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου χρήσης 2013