Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιο σε Σώμα - Ορθή επανάληψη