Δελτία Τύπου

 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014
 • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Νοεμβρίου 2014
 • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2014
 • Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2013
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2014
 • Ανακοίνωση ολοκλήρωσης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2014
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2014
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2014
 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2013
 • Οικονομικό ημερολόγιο 2014
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό του Δήμου Ευόσμου
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασ
 • Ολοκλήρωση απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας Executive Lease A.E. από τη θυγατρική Panergon A.E.