Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2013