Ανακοίνωση ολοκλήρωσης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής