Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2014