Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014