Συμμετοχή της εταιρείας στον επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασ