Δελτία Τύπου

 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015
 • Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2014
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2015
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2015
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2015
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015
 • Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2015
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2014
 • Οικονομικό ημερολόγιο 2015
 • Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής