Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2015