Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουνίου 2016