Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2016