Συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑE