Ανακοίνωση για αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης