Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαρτίου 2017