Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2017