Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2017