Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017