Συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α