Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2018