Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018