Εισαγωγή μετοχών της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών