Ιστορικό

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί συνέχεια της BUSSING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία με την σειρα της προέκυψε από την εξαγορά της ΤΕΛΚΟ Α.Ε. Η αρχική εταιρεία ΤΕΛΚΟ Α.Ε. δεν είχε καμία σχέση με τα επόμενα επιχειρηματικά σχήματα και δραστηριότητες αλλά απλώς χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση της BUSSING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • 2013

  Συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας PERSONAL BEST Α.Ε.
 • 2013

  Συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας EXECUTIVE LEASE Α.Ε. από τη θυγατρική εταιρεία PANERGON A.E. και αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας μετά τη συγχώνευση σε EXECUTIVE LEASE Α.Ε.
 • 2013

  Συμφωνία μεταβίβασης της αντιπροσωπείας τρακτέρ Landini στην Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
 • 2016

  Πώληση της συμμετοχής στην ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • 2016

  Συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρείας EXECUTIVE LEASE Α.Ε.
 • 2017

  Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. απέκτησε επιπλέον ποσοστό 49,55% της εταιρείας Speedex Α.Ε. (συνολικό ποσοστό συμμετοχής 99,11%).
 • 2019

  Διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.