Τελευταία Νεα

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.3.13.1 & 4.1.3.13.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟ
 • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Απόκτηση συμμετοχής
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017
 • Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2016
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2017
 • Ενέργειες άρσης επιτήρησης των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Χ.Α.Α.
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2017
 • Αναχρηματοδότηση Δανεισμού Ομίλου
 • Ανακοίνωση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007
 • Ανακοίνωση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007
 • Ανακοίνωση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 - Διευκρίνιση
 • Ανακοίνωση προνομιακής πληροφόρησης-Ορθή επανάληψη
 • Ανακοίνωση για έμμεσα δικαιώματα ψήφου Ν.3556/2007
 • Ανακοίνωση προνομιακής πληροφόρησης
 • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Αυγούστου 2017
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2017
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α
 • Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2017
 • Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
 • Αριθμός Μετοχών
 • Σχέδιο Πρακτικού Έκτακτης Γ.Σ.
 • Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιο σε Σώμα
 • Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαρτίου 2017
 • Ανακοίνωση για αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Α