Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Αυγούστου 2017