Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.