Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2018