Ανακοίνωση Αποφάσεων αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης