ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ