Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2018