Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2019